A20004 - easyAtoN - AIS - NAVIGASJONSMERKING av oppdrettsanlegg 


• Opptil 30 virtuell navigasjonsmerker
     - marker flere anlegg med samme enhet (forbeholdt at de ligger innenfor likt dekningsområdet)
• Godkjent og godkjennes av Kystverket
• Kystverket og Telenor Kystradio utsteder mmsi nummer
• Monteres på land eller på flåte
• 12 / 24VDC
• LED status indikering
• IP67
• Intern GPS (72 kanals GNSS-mottaker) 
• FATDMA / RATDMA (velges ved programmering)
• 10-25nm rekkevidde
• Produseres i Tyskland

Hvorfor investere i easyAtoN?

  • Forhindre skade på oppdrettsanlegget
  • Hindre rømming av fisk
  • Sikkerhet
  • Systemet er driftsikkert og vedlikeholdsfritt.
  • Pålegg om merking fra Kystverket.
easyAtoN

"4.2 Søknad
Søknad om etablering av en AIS navigasjonsinnretning skal sendes til Kystverket. Søknad må tilfredsstille kriterier fastsatt i § 4 i forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. Det er Kystverket ved aktuelt regionskontor som skal behandle søknaden i første instans."

- Ref; Retningslinjer for AIS navigasjonsinnretninger for merking av navigasjonsinnretninger, akvakulturanlegg, innretninger i petroleumsvirksomheten og innretninger for produksjon av fornybar energi mv. - Kystverket 2019

SØKNADSSKJEMA - KYSTVERKET

Ved etablering av A20004 - easyAtoN vil vi stå for / være behjelpelige med nødvendige søknader til Kystverket og Telenor Kystradio.